13.03.2018.

Odmah nakon iskusenja u kaburu slijedi nagrada ili kazna